Apartamenty we Wrocławiu    Appartements in Breslau    Wroclaw apartments

PROMOCJA

U nas każdy weekend jest długi!

Robiąc rezerwację na weekend od piątku do niedzieli – zostań z nami dzień dłużej, a za nocleg z niedzieli na poniedziałek nie zapłacisz ani grosza!

Promocja dostępna dla rezerwacji dokonanych od dnia 01.02 - 29.02, na okres 01.02 - 31.03 Zrób rezerwację na weekend pt-pn wpisując kod rabatowy: "sunday".

Regulamin promocji „Długi Weekend”:

1. Organizatorem promocji jest firma Lions S.A. ul. Rynek 46/47/8.
2. Promocja dotyczy tylko rezerwacji dokonanych w terminie 01.02.2012 – 29.02.2012.
3. Promocja dotyczy tylko rezerwacji dokonanych na daty ograniczone okresem 01.02.2012 – 31.03.2012.
4. Promocja dotyczy tylko rezerwacji dokonanych za pomocą strony domowej A.S. Apartments.
5. Z promocji mogą korzystać zarówno zarejestrowani i nie zarejestrowani użytkownicy A.S. Apartments.
6. Promocja dotyczy darmowego noclegu w apartamencie z niedzieli na poniedziałek podczas dokonywania rezerwacji na trzy dni z rzędu od piątku do poniedziałku.
7. Udział Uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym regulaminie.
8. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie lub zawieszenia promocji.
9. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji.
10. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
11. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Aby wziąć udział w promocji „Długi Weekend” i skorzystać z darmowego noclegu z niedzieli na poniedziałek należy dokonać rezerwacji, której termin rozpoczyna się w piątek a kończy w poniedziałek kolejnego tygodnia. W formularzu rezerwacji należy wpisać w miejscu oznaczonym jako Kod rabatowy hasło „sunday”.