Apartamenty we Wrocławiu    Appartements in Breslau    Wroclaw apartments

PROMOCJA

30% zniżki na noclegi w AS Apartments

Dodaj na swoją stronę internetową lub bloga, link do naszej strony internetowej: www.asapart.pl lub logo AS Apartments, kierujące na naszą stronę internetową, a otrzymasz od nas aż 30% zniżki na noclegi w naszych Apartamentach we Wrocławiu.

Pobierz link:

www.asapart.pl

Wklej poniższy kod HTML do swojej strony internetowej:

Pobierz małe logo:

Apartamenty Wrocław

Wklej poniższy kod HTML do swojej strony internetowej:
 

Pobierz duże logo:

Apartamenty Wrocław

Wklej poniższy kod HTML do swojej strony internetowej:


Regulamin Promocji 30% zniżki na noclegi w AS Apartments:

 1. Organizatorem Promocji jest firma Lions S.A. 50-101Wrocław, ul. Rynek 46-47 m8 (zwana dalej "A.S. Apartments").
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 28 czerwca 2011 i trwa do dnia 28 czerwca 2012 r.
 3. Udział w Promocji polega na umieszczeniu na stronie głównej serwisu internetowego lub bloga, linku do strony internetowej: www.asapart.pl lub loga AS Apartments, kierującego na stronę internetową www.asapart.pl z anchorem „Apartamenty Wrocław” na okres minimum 6 miesięcy.
 4. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna lub prawna, posiadająca upoważnienie do reprezentowania domeny, na której umieścić chce link lub logo z linkiem do strony internetowej: www.asapart.pl
 5. Uczestnik Promocji, za wykonanie czynności opisanych w punkcie 3, otrzymuje 30 % rabatu na noclegi w apartamentach AS Apartments zarezerwowane poprzez formularz rezerwacyjny na stronie www.asapart.pl
 6. Rabat przyznawany jest dla nowych rezerwacji. Rabat nie obejmuje rezerwacji dokonanych przed datą 28 czerwca 2011 r.
 7. Linku oraz loga z linkiem do strony internetowej: www.asapart.pl nie wolno umieszczać na stronach internetowych, zawierających treści: erotyczne, pornograficzne, nawiązujące do farmaceutyków, przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia oraz ogólnie uważanych za obraźliwe i wulgarne, rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznawanych powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających netykietę.
 8. Za naruszenie praw autorskich przez Uczestnika Promocji poprzez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność innej osoby bądź w jakikolwiek inny sposób, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Uczestnik Promocji.
 9. W przypadku niedopełnienia czynności, opisanych w punkcie 3, Uczestnik Promocji ma obowiązek zwrócić Organizatorowi ekwiwalent pieniężny za udzielony mu rabat na noclegi wraz z naliczonymi odsetkami.
 10. Nad prawidłowością przebiegu Promocji czuwa Komisja, której przewodniczy przedstawiciel Lions S.A. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 11. Wszelkie pytania lub oświadczenia związane z Promocją należy kierować na adres info@asapart.pl .
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.